FULL MENU
missing picture

Fly High Vietnam


Managed by Hung Thang Tran
Created by Hung Thang Tran

Appi school Since 2022

DESCRIPTION

If you want to come to learn in our school. Paramotor, trike and paragliding also we ofert Tandem fly. We organize Fly Safari, in VietNam. Để tự do tung cánh bay trên bầu trời. Hãy đến với chúng tôi để trở thành phi công dù lượn, dù lượn có động cơ. Thực hiện giấc mơ chinh phục bầu trời. Chúng t…

CONTACT

+84915551253 / +84915551253
Ba Den mountain, Tay Ninh Province, Viet Nam
840000 Tay Ninh


http://flyhigh.vn

SERVICES

- course
- expedition
- maintenance
- rent
- tandem

ACTIVITIES

- paragliding
- winch
- Technician
- powered paragliding
- paratrike